Category Archives: Makatta Fistül

Anal fistül nedir?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (3)

Anal fistül veya perianal fistül ya da İngiliz/Anglosakson literatürüne göre anorektal fistül, esas ağzı (primer ağzı) anal kanalda olan, dış ağzı veya diğer bir ifade ile sekonder ağzı gözle görülebilen, yani anüs etrafında çeşitli noktalarda olan anormal bir yol, anormal bir trakt gelişmesi ve bu trakt çerçevesinde süregen (kronik) akıntı olması ile karakterli, sorunlu bir hastalıktır.

Anal fistül (makatta fistül) kimlerde görülür?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (4)

Anal fistül, bir ağzı (primer ağzı) bağırsak (anal kanal) içerisinde, görünen dış ağzı ise anal bölgenin etrafında olan anormal bir yol (trakt) oluşmasına verilen isim. Hemen her zaman perianal apseler sonrasında oluşuyor. Bu apseler kendiliğinden drene olduğunda (aktığında, patladığında), veya bir hekim tarafından drene edildiğinde, önemli bir kısmı kapanmayan bir yol, bir trakt yani bir anal fistül ile sonuçlanıyor.

Anal fistül hastalığında hangi doktora gidilmeli?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (6)

Bu önemli bir nokta. Çünkü tıp giderek, spesifikasyon dediğimiz küçük uzmanlık alanlarına bölünüyor. Bilgi birikimi arttıkça hekimlerin tüm tıp uygulamalarını bilme ve gerçekleştirme şansları kalmıyor. Bunun için, örneğin genel cerrahi kapsamında bir uzman eskiden mide, bağırsak, kalın bağırsak, meme, tiroid gibi pek çok ameliyatı yaparken, artık biz kendi içimizde de, bu alt uzmanlık alanlarına (spesifikasyon alanları) mecburen yöneliyoruz.

Anal fistülde (Makatta Fistül) fistülotomi nedir?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (8)

Anal fistül tedavisinde fistülotomi, aslında Latince kelime köklerinden de anlaşılabileceği üzere, fistülün üzerinin kesilip açılmasıdır. Çünkü fistül, silindirik tarzda bir traktır (yoldur). Bunun üzeri açıldığında bu kapalı sistem ortadan kalkar ve alttan dolarak yara (fistül) normal koşullarda iyileşir. Belki de, cerrahi tarihindeki en eski yöntemdir. Ancak sonuçları en iyi bilinen ve gerçekten hala etkinliğini muhafaza eden bir tedavi çeşitidir.

Anal fistül ameliyata rağmen tekrarlar mı?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (7)

Anal fistül tedavisinde en korkulan unsur, anal fistülün nüks, yani tekrarlama ihtimalidir. Tekrarlama riski, maalesef ki çok yüksektir. Pek çok hasta defalarca ameliyat olmak zorunda kalır. Anla fistüller, kötü huylu bir hastalık grubu olmamasına karşın, son derece eratik dediğimiz, inatçı lezyonlardır. Küllerinden yeniden doğabilen bir hastalık grubudur. Bunun için tabi tedaviyi çok iyi ayrıntılamak gerekiyor.

Anal fistül neden olur?

makat-fistul-anal-abse-anal-fistul-tedavisi-ankara (11)

Bu, oldukça önemli bir konu. Evet, anal fistüller başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bu durum, klinik tabloyu daha karmaşık hale getirir. Anal fistüllerin çoğu, anal glandların (anal bezler) iltihaplanması, anal apselerin boşalması sonrasında ortaya çıkar; klasiği budur.

Makat fistüllerin tedavisinde başarı

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (5)

Anal abseler ve bunlardan gelişen anal (perianal) fistüller, tedavisi çok zor bir hastalık grubu. Bazı anal fistüller çok kısa ve doğrudan bir yol izlerler ve anal kasları içine almazlar. Basit fistüller olarak sınıflandırılan bu fistüllerin cerrahi tedavisi de kolaydır.

Makat fistül tedavi stratejileri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (8)

Kronik ve sıkıntılı hastalık gruplarından birisi perinal fistüllerdir. Gelişmeleri sıklıkla anal abse drenajları sonrasında olur. Bir ağzı anus etrafında görülebilen, diğer iç ağzı barsak içinde bulunan, anormal bir şekilde gerçekleşen bir yol (trakt) oluşmasına perinal ya da anal fistül denilir. Konservatif yöntemlerle ya da kendiliğinden iyileşmesi mümkün olmayan anal fistüller cerrahi tedavi gerektirir.

Anal apse (makatta apse) nedir?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Yaygın bir sorun olan anal abseler, genellikle anal kanalda yerleşik olan anal bezlerin (bizim dışarıdan göremediğiniz bez yapılarının) ağızlarında tıkanma, şişme ve iltihap biriktirmesi ile gelişirler. Kötü hijyen, erkek cinsiyeti, düzensiz dışkılama, bağışıklık sistemini zayıflatan bazı hastalıklar, şeker hastalığı, kabızlık, vb unsurlarından bazılarına kesin bir nedensellik ilişkisi olmamasına rağmen sıklıkla bu hasta grubunda rastlarız. Altyapı özelliklerinden hiçbirisi olmadan da bazı hastalarda anal abseler görülebilir.

Tekrarlanan makat fistülleri önlemek mümkün mü?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (1)

Kronik ve sıkıntılı hastalık gruplarından birisi perinal fistüllerdir. Gelişmeleri sıklıkla anal abse drenajları sonrasında olur. Bir ağzı anus etrafında görülebilen, diğer iç ağzı barsak içinde bulunan, anormal bir şekilde gerçekleşen yol genişlemesine perinal ya da anal fistül denilir. Konservatif yöntemlerle ya da kendiliğinden iyileşmesi mümkün olmayan gelişmiş fistül cerrahi tedavi gerektirir.